Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
KRS 0000114345

Zakres działalności

 • Zabezpieczenie społeczne
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • Działalność charytatywna
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Integracja i aktywizacja społeczna
  • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Prawa i wolności człowieka, obywatela
  • Działalność na rzecz mniejszości narodowych
  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 • Nauka, kultura, edukacja, wychowanie
  • Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • Ratownictwo i ochrona ludności
  • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Osoby zarządzające

 • Wiesław Kołak
  prezes
 • Leszek Stanisław Stadniczeńko
  wiceprezes
 • Zygmunt Pyszkowski
  wiceprezes
 • Henryk Romańczuk
  sekretarz generalny
 • Mirosław Kędzierski
  skarbnik

Rodzaj organizacji

 • organizacja pozarządowa
 • organizacja pożytku publicznego
 • organizacja pożytku publicznego uprawniona do otrzymywania 1% podatku za 2010 rok
 • organizacja wspierająca inne organizacje pozarządowe
 • organizacja/instytucja działająca na polu pomocy społecznej
 • organizacja/instytucja działająca na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych
 • organizacja/instytucja prowadząca działalność proeuropejską
 • organizacja/instytucja uprawniona do otrzymywania nawiązek

Ulica

Krakowskie Przedmieście 6

Miejscowość

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Gmina

WARSZAWA

Powiat

M.st. warszawa

Rok rejestracji

2004

Rok uzyskania OPP

2005

KRS

0000114345

REGON

0007025670

NIP

526-00-01-832

Nazwa banku

Pekao SA

Nr rachunku

15 1240 6175 1111 0000 4569 8851

Telefony kontaktowe

22 826 08 74

Fax

22 826 84 94

Strona internetowa

www.tpdzg.org.pl

wspierane OPP

zostaw nam wiadomośćenvelope

Skontaktuj się z nami

Chcesz uzyskać dostęp do panelu OPP lub masz jakieś pytanie?

Napisz do nas a prześlemy ci dane dostępowe oraz odpowiemy na twoje pytania.

captcha
Przeładuj

infonetax sp. z o.o.

ul. karola olszewskiego 6

25-663 kielce

nip: 6572736550

41 344 52 24

zapraszamy do kontaktu

www.infonetax.pl

odwiedź stronę internetową

dołącz do nas

facebookyoutube
nasi partnerzy
fpddoradcapodatkowy